Digital annonsering

Digital annonsering med ett synligt resultat.

Vårt erbjudande

Vi hjälper dig med effektiv annonsering på Google, Bing, Facebook och Linkedin.

All digital annonsering bör utgå från uppställda mål för kampanjen. Olika former av annonser bör användas beroende på om det primära målet är att generera trafik till hemsidan eller om det är att öka varumärkeskännedomen.

Vi ger förslag på var och hur du kan lägga upp din digitala annonsering.

Vi arbetar mycket med Google Ads som är ett kostnadseffektivt sätt att generera relevant trafik till hemsidan och där det finns bra verktyg för uppföljning av kampanjen. Google Ads-kampanjer kan köras oavsett hur liten budgeten är. Då du inte betalar ett fast pris för en viss tid utan för antalet annonsklick så har du god kontroll på hur många besökare kampanjen kommer att ge.

Om kampanjen mer är inriktad mot att exponera varumärket och att få ut ett budskap på marknaden, gärna i kombination med annonser i andra medier, så kan olika former av bannerannonsering i stället vara ett alternativ. Vi kan hjälpa dig med val av annonsplatser, framtagning av bannerannonser och uppföljning av resultat.

Priser för Google Ads-annonsering

  • Uppstart: Uppstart av konto och kampanj, upplägg av annonsgrupper, annonser och sökord. Maxbud för klick och daglig budget sätts för att passa din månadsbudget.
    Pris: 2.280 kr/kampanj för Google Ads och Bing Ads. 3.800 kr/kampanj för Facebook Ads och Intagram.
  • Löpande underhåll: Optimering av kampanj genom justeringar av annonser, sökord och budgivning. Uppföljning och rapportering.
    Pris: 20% av kampanjens månadsbudget (min 200 kr/mån).

Bannerannonser

  • Framtagning av bannerannons:
    4.800 kr/st (exklusive eventuella kostnader för bildframtagning).
Kvinna med telefon och laptop.

Vanliga frågor och svar

Det viktigaste är att sätta upp ett mål för annonseringen. Om du vill få in trafik till din hemsida så är denna form av annonsering inte att rekommendera. Den kommer troligen inte ge dig någon märkbar effekt. Då är det bättre att annonsera på Google Ads eller Facebook Ads.

Om målet är att exponera ditt varumärke och få ut ett budskap direkt i annonsen kan bannerannonsering i vissa fall ha sin plats i mediamixen. Om webbsidan som bannern ska ligga på har många besökare inom din målgrupp och annonsens storlek och placering på sidan gör den mycket synlig kan exponeringsvärdet göra det värt att annonsera. Men det kräver oftast en bredare annonsering på fler webbplatser och även parallellt i andra medier för att tränga igenom mediabruset för att få en märkbar effekt av exponeringarna.

En kampanj i Google Ads kan i princip vara hur liten som helst, men ju mindre budget desto mindre resultat. Varje extra krona genererar mer trafik. Vi rekommenderar åtminstone minst 500 kr/månad.

I Google Ads kan man lägga upp annonser som riktar sig mot försäljning och som visar produktbild, namn, beskrivning och pris längst upp ovanför sökresultatet i Google. Denna form av annonsering är mest effektiv för att generera försäljning.

Google Ads, Facebook Ads, Linkedin mm. kan alla vara billiga att annonsera i om man tittar på kostnad per klick (CPC). Men viktigare är egentligen att titta på kostnaden per aktion (CPA), dvs. vad man betalar för varje besökare som utför den målhandling som man ha på sin webbplats. Och om man kan mäta värdet av detta mål så bör man titta på vad annonseringen har genererat för värde i förhållande till annonskostnaden (ROAS, return on ad spend). 

Kontakta oss

Vill ni har hjälp med er digitala annonsering. Kontakta oss så hjälper vi dig.

  •